Kartka dla Medyka


Dzieci z Przedszkola nr 11 we Wrocławiu, chcąc wyrazić szacunek dla pracowników służby zdrowia, aktywnie włączyły się w ogólnopolską akcję "Kartka dla Medyka". Przedszkolaki w podziękowaniu za ich ciężką pracę, ogromne serce i zaangażowanie wykonały dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i wszystkich pracowników służby zdrowia wspaniałe prace plastyczne. Dziękujemy! 

Ela - grupa VII
Ela - grupa VII
Wiktoria - grupa V
Julia - grupa VI
Olek - grupa II wraz z siostrą Alą
Filip - grupa VIII
Olek - grupa V
Rita - grupa II
Karolina - grupa III wraz z bratem
Michał - grupa V
Olga - grupa I
Bianka - grupa V
Nela - grupa V
Piotruś - grupa V wraz z siostrą