Aktualności


30.08.2020

Ważne informacje przed nowym rokiem przedszkolnym

Drodzy Rodzice!

 

Już tylko kilka dni dzieli nas od spotkania się w grupach w Przedszkolu nr 11 w ZSP nr 15.

1 września rozpocznie się nowy rok szkolny 2020/2021 w Akademii Krasnala i nie możemy już się doczekać. Przedszkole będzie otwarte od 6.30 – 17.00. Prosimy, aby na pierwszy dzień nowej przygody w przedszkolu przynieśli Państwo dla swoich dzieci kapcie na zmianę, w plecaku/worku i ubranka na zmianę oraz listę osób upoważnionych osób do odbioru Waszej pociechy. Do holu przedszkola wchodzą tylko rodzice nowo przyjętych dzieci z zastosowaniem dystansu społecznego zabezpieczeni maseczkami, pozostali rodzice przekazują dziecko pracownikom przedszkola, którzy kierują je do grup.

 

Ponadto prosimy wydrukować i podpisać oraz przynieść pierwszego dnia oświadczenie rodzica i deklarację pobytu w dwóch kopiach wraz z klauzulą informacyjną (zakładka Pliki do pobrania) oraz przypomnieć sobie procedury obowiązujące w placówce, które są dostępne w zakładce Procedury Covid.

 

Poniżej w pkt. II i III zawarte są najistotniejsze zmiany i obowiązujące wytyczne od 1.09.2020

W najbliższych dniach odbędą się również zebrania organizacyjne z nauczycielami dla określonych grup. Prosimy, aby w tym dniu Państwo odebrali dziecko wcześniej ze swojej grupy i zapewnili mu opiekę, tak aby nauczyciel był do Waszej dyspozycji. Jak będzie wyglądała praca w przedszkolu dowiecie się Państwo na zebraniach organizacyjnych.

 

Harmonogram zebrań:

02. 09. 2020r. grupa I – 3-latki godz. 16.30 (panie Ania i Ania)

03. 09. 2020r. grupa II – 4-latki godz. 16.30 (pani Magda i Kinga)

04. 09. 2020r. grupa III – 4-latki godz. 16.30 (pani Joanna i Justyna)

07. 09. 2020r. grupa IV - 4-5 –latki godz. 16.30 (pani Maria i Małgorzata)

08. 09. 2020r. grupa V - 5-latki godz. 16.30 (pani Ewa i Magdalena)

09. 09. 2020r. grupa VI - 5-latki godz. 16.30 ( pani Katarzyna i Paulina)

10. 09. 2020r. grupa VII - 6-latki godz. 16.30 (pani Agnieszka i Maria)

11. 09. 2020r. grupa VIII - 6-latki godz. 16.30 ( pani Martyna)

 

Wszystkie zebrania odbędą się z Wicedyrektorem Przedszkola i nauczycielami w auli przedszkolnej. Zebrania odbędą się zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z tym na zebranie:

Przychodzi tylko jeden rodzic/opiekun dziecka (bez dzieci)
Bezwzględny nakaz założenia maseczki
Dezynfekcja rąk przed wejściem do placówki lub nałożenie rękawiczek.

Na adresy email otrzymaliście Państwo wszystkie dokumenty które należy wypełnić przed 1 września.

 

I. Od 1 września 2020r. obowiązują :

Procedury ochrony dzieci i pracowników Przedszkola nr 11 i Szkoły Podstawowej nr 25 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 15 przed COVID-19 wprowadzone Zarządzeniem nr 24/2020 Dyrektora ZSP nr 15 we Wrocławiu z dnia 11.05.2020r.

 

II. Na terenie przedszkola obowiązują:

Wytyczne MEN, MZ, GIS z 12 sierpnia 2020r. dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek .
Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

 

III. Ważniejsze zasady - obowiązujące w placówce:

1. Pomiar temperatury ciała dziecka będzie wykonywany wyrywkowo i w sytuacjach podejrzenia zakażenia.

2. Nie wyznacza się obligatoryjnie stref zabaw dla dzieciw w salach i na placach zabaw, oraz boiskach sportowych.

3. Dzieci przedszkolne nie noszą osłony nosa i ust.

5. Organizacja pracy placówki dopuszcza łączenie grup dla prawidłowego funkcjonowania procesu dydaktyczno – wychowawczego z uwzględnieniem rekomendacji GIS i MEN.

6. W celu realizacji zajęć dopuszcza się do użytku różnorodne pomoce dydaktyczne.

7. Dopuszcza się możliwość organizowania wyjść i wycieczek w przestrzeń pozaprzedszkolną zgodnie w wytycznymi GIS, MZ i MEN.

8. Dopuszcza się przynoszenie przez dzieci do przedszkola przedmiotów niezbędnych do realizacji zajęć.

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci oraz przebywania rodziców na terenie przedszkola

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci nie wchodzą na teren przedszkola z wyjątkiem rodziców/prawnych opiekunów dzieci nowo przyjętych.
Rodzice /prawni opiekunowie dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne wchodzą na teren placówki jedynie w uzasadnionych przypadkach.
Rodzic/opiekun wchodząc do placówki, osłania usta, nos i dezynfekuje ręce.
Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne odbierane są od rodziców przez pracownika placówki w przedsionku przedszkola i pod jego opieką udają się do sali zajęć.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci 3-letnich wchodzą do holu przedszkola z zachowaniem dystansu społecznego, przebierają dzieci i przekazują pomocy nauczyciela w celu zaprowadzenia ich do sali zajęć.


Odbiór dzieci z przedszkola odbywa się po zgłoszeniu rodzica lub osoby upoważnionej przez domofon lub bezpośrednio pracownikowi obsługi. Na polecenie pracownika rodzic/ prawny opiekun lub osoba upoważniona do odbioru dziecka ma obowiązek okazać dowód potwierdzający tożsamość. Osoby odbierające dziecko z przedszkola oczekują na jego wyjście przed budynkiem placówki

22.07.2020

Wiadomość dla rodziców

Organizacja roku szkolnego 2020/2021 dla nowo przyjętych dzieci.

Z rodzicami nowo przyjętych dzieci będą podpisywane deklaracje podczas spotkania adaptacyjnego, które odbędzie się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID - 19. (Deklaracja oraz procedury przeciwdziałania są dostępne w zakładce "pliki do pobrania"). 
Spotkanie adaptacyjne planowane jest na dzień 31.08.2020 na godz. 15.00 w auli przedszkola,  z zachowaniem procedur bezpieczeństwa. Prosimy rodziców o zaopatrzenie się w maseczki (wyłącznie dorośli)
Na spotkaniu zapoznają się Państwo z nauczycielami prowadzącymi grupę, oraz otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje i odpowiedzi na pytania. 
Opłaty za przedszkole są naliczane po ukończeniu każdego miesiąca do 5 dnia następnego miesiąca, płatne przelewem na konto przedszkola. Jest to opłata naliczana za pobyt przekraczający 5 godzin realizacji podstawy programowej (bezplatnych)  w wysokości 1 zł za każdą przekroczoną godzinę. Naliczana jest w oparciu o wykaz z karty "Stoperek". Opłata za wyżywienie wynosi 12 zł dziennie. 
Do przedszkola dzieci przynoszą podpisane rzeczy na zmianę: piżama, mała poduszka, poszwa na kocyk lub kocyk oraz pełne buty zmienne. 

Inne ustalenia dotyczące pozostałych grup i niezbnędne informacje zostaną przekazane rodzicom na zabraniach grupowych. 
24.06.2020

Wiadomość dla rodziców

Drodzy rodzice! Wyniki rekrutacji uzupełniającej znajdują się w zakładce "rekrutacja". 

05.05.2020

Wiadomość dla rodziców

Drodzy Rodzice. W zakładce rekrutacja znajduje się plik PDF do pobrania - zawiera listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. 

23.04.2020

Rekrutacja do przedszkola - lista zakwalifikowanych

Drodzy Rodzice. W zakładce rekrutacja znajduje się plik PDF do pobrania - zawiera listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole. 

07.04.2020

Karta dla Medyka

Drodzy Rodzice,

20.03.2020

REKRUTACJA W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM

SKŁADANIE WNIOSKÓW ROZPOCZYNA SIĘ 20.03.2020 R. O GODZINIE 12:00

10.03.2020

Dzień otwarty ODWOŁANY!

Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 15 z przykrością informuje o konieczności odwołania Dni Otwartych Szkoły Podstawowej nr 25 i Przedszkola nr 11 zaplanowanych na dzień 12 marca 2020r., w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS - Co V - 2 ( koronawirus).

02.03.2020

Dzień otwarty - rekrutacja do przedszkola


Drodzy rodzice!
12 marca 2020 r.  (czwartek) serdecznie zapraszamy Was wraz z dziećmi do naszego przedszkola na dzień otwarty, w godzinach 9.30 - 11.30. W tym dniu będziecie się mogli zapoznać z naszą ofertą, obejrzeć przedszkole oraz zobaczyć jak wygląda dzień w przedszkolu, poprzez  obserwację i uczestnictwo w wybranych zajęciach w poszczególnych grupach wiekowych. Prosimy o zabranie obuwia zmiennego, zarówno dla dzieci jak i dla siebie. 

27.06.2019

Spotkanie adaptacyjne

Szanowni Rodzice,

18.02.2019

Dzień otwarty

Drodzy Rodzice, 

29.07.2018

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3 letnich

SZANOWNI PAŃSTWO!

25.04.2018

Szanowni Rodzice!

09.04.2018

Drodzy Rodzice,

17 kwietnia (wtorek) o godzinie 9.00 serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi na Dzień Otwarty do naszego przedszkola. Podczas, którego będą mogli Państwo zapoznać się z naszą ofertą, obejrzeć placówkę, a dzieci będą mogły przekonać się jak wygląda dzień w przedszkolu. Prosimy o zabrania butów zmiennych.

06.03.2018

Najbliższe wydarzenia:

09.03.2018 r. Teatr interaktywne z językiem angielskim;

06.03.2018

Rekrutacja do przedszkola

Szanowni Rodzice,

07.03.2018

Warsztaty dla rodziców

Zapraszamy na zajęcia dla Rodziców według metody C. Sutton

30.06.2017

Spotkanie adaptacyjne

31.08.2017 r. o godz. 15:00 serdecznie zapraszamy na spotkanie adaptacyjne dzieci 3 letnie wraz podpisywaniem umów.

10.04.2017

Zaproszenie

Drodzy Rodzice,

18.04.2017

Zapraszamy chętnych rodziców na warsztaty

06.04.2017

Spotkanie informacyjne

19 kwietnia 2017 r. w godz. 16.30- 18.00

09.03.2017

Dzień Otwarty

Szanowni Rodzice!
Dnia 29 marca 2017 r.(środa) w godz. 9:00-12.00 odbędzie się Dzień Otwarty dla dzieci chętnych do uczęszczania do Przedszkola nr 11 „Akademia Krasnala”.
Zapraszamy rodziców i przyszłych przedszkolaków do zwiedzania placówki.

29.01.2017

Zbiórka karmy dla zwierząt

Drodzy Rodzice,

25.11.2016

Akcja Góra Grosza.

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną –
w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.

Kto ty jesteś ?– Polak mały, choć jestem przedszkolakiem i niewiele lat mam, Święto Niepodległości dobrze znam.
Kto ty jesteś ?– Polak mały, choć jestem przedszkolakiem i niewiele lat mam, Święto Niepodległości dobrze znam.
09.11.2016

Dzień Niepodległości - nasze prace.

18.02.2019

Wiadomość dla rodziców

Dzień w naszym przedszkolu zaczyna się od godziny 7.00. Panie witają dzieciaczki w sali zabaw, gdzie od samego rana panuje radosny klimat, dzieci bawią się, tańczą i śpiewają, czyli jedym słowem dzień u nas zaczyna się miło i przyjemnie. O 9.00 zaczynamy robić się głodni, więc myjemy rączki i idziemy na pyszne śniadanko. od 9.30- 11.30 bawimy się literkami, cyferkami, wierszykami, angielskim, czyli zajęcia wychowawczo - dydaktyczne. O 11.30, gdy pozwala nam na to pogoda, wychodzimy do ogródka, na spacerek, czyli wdychamy swieże powietrze. O 12.30 czeka na nas ciepły obiad, przed którym myjemy rączki. Po obiadku czas na czyste ząbki i poobiedni odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej. O 15.00 mamy słodki podwieczorek, a po nim czas tylko dla nas, na  zabawy w kącikach zainteresowań.