Projekty realizowane w przedszkolu


Program "Przedszkole Promujące Zdrowie" - całe przedszkole

Ogólnopolski program promujący zdrowie – Mamo! Tato! Wolę wodę! - całe przedszkole

Program „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym” - całe przedszkole

Program „Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży - Trzymaj się prosto” - całe przedszkole

Program „Profilaktyka wad i schorzeń narządu wzroku u dzieci w wieku przedszkolnym” - całe przedszkole

Program "Bezpieczna i przyjazna szkoła +" - całe przedszkole

Program "Bezpieczna +" - całe przedszkole

 Akcja "Zdrowo i sportowo" - całe przedszkole 

 

Zajęcia dodatkowe prowadzone w poszczególnych grupach:

I „Moje pierwsze angielskie słówka” Zajęcia językowe - Wzbudzenie chęci do nauki języka angielskiego poprez zabawę. Program zakłada rozwijanie takich umiejętności jak : mówienie, słuchanie i śpiewanie -Magdalena Gdula
I „Bajkuś” Zajęcia czytelnicze - Pobudzenie i pogłębienie motywacji do nauki czytania - Kinga Barczyńska

II „W krainie dźwięków" Zajęcia muzyczno-ruchowe - Rozbudzenie wrażliwości muzycznej i esteteycznej dzieci, rzbudzenie zamiłowanie do śpiewu, muzyki ,tańca oraz zaspokojenie potrzeby ruchu. - Joanna Sawska

II "Kolorowy świat przedszkolaka" Zajęcia plastyczne - Rozwijanie zainteresowań sztuką, wyobraźni oraz motoryki małej. - Anna Kraszkiewicz

III „Cyferkowo” Zajęcia matematyczne - Rozwijanie zainteresowań dzieci z zakresu edukacji matematycznej - Maria Pałkin

IV „Mali artyści” Zajęcia plastyczne - Rozwijanie umiejętności manualnych, rozbudzanie nowych zainteresowa, kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci, odkrywanie własnych zdolności i talentów, poszerzanie zdobytej wiedzy, zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi oraz narzędziami do majsterkowania, a także doskonalenie koncentracji uwagi i utrwalenie czynności samoobsługowych.-  Magdalena Maniewska

IV „Mali przyjaciele ziemi” Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej. - Zainteresowanie tematyką ekologiczną, uwrażliwienie na konieczność ochrony i dbałości o przyrodę i zwerzęta -  Ewa Kempanowska

V „Z zabawą w świat czytania” Zajęcia czytelnicze - Stwarzanie warunków do wykorzystania tkwiących w dziecku możliwości tkwiących w dziecku możliwości intelektualnych,stymulowanie rozwoju dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych zabaw i ćwiczeń prowadzących do nabycia umiejętności czytelniczych, rozbudzanie wiary dziecka we własne możliwości całościowe. - Katarzyna Szymańska

V „Mali odkrywcy – eksperymenty i zabawy badawcze” Zajęcia przyrodnicze - Rozbudzenie ciekawości otaczającym światem przyrody. Rozwijanie spostrzegawczości, twórczości i kreatywności. - Paulina Zembrzuska

VI „Zaczarowany świat muzyki i dźwięków” Zajęcia muzyczne - Rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, usprawnianie koordynacji wzrokowo-słuchowej. Wspomaganie rozwoju mowy, umiejętności porozumiewania się zapomocą gestu i mowy ciała. - Anna Makarewicz

VI „Była sobie historia” Zajęcia historyczne - Zainteresowanie tematyką związaną z historią i odkryciami arheologicznymi. - Karolina Żarczyńska

VII „Roztańczone maluchy” Zajęcia taneczno-ruchowe - Rozbudzenie w dzieciach pasji do tańca -  Agnieszka Śękowsla

VII „Zabawy zuchowe” Zajęcia taneczne Wychowanie w wartościach i wspólna zabawa - Maria Czerwińska

VIII „Mali kucharze” Zajęcia kucharskie Wzbudzenie chęci u dzieci do zdrowego odżywiania, nabywania prkatycznych umiejętności kucharskich. - Martyna Pałkowska