Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Rekrutacja


[pobierz] 0.2 MB lista-p11

lista dzieci które dostaly się do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej 

[pobierz] 2.1 MB lista przyjęci nieprzyjęci do przedszkola
[pobierz] 2.7 MB lista rekrutacja

Drodzy Rodzice. Powyżej znajduje się plik PDF do pobrania - zawiera listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole. 

SKŁADANIE WNIOSKÓW ROZPOCZYNA SIĘ 20.03.2020 R. O GODZINIE 12:00

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzamy dodatkowe rozwiązania w rekrutacji do przedszkoli, które maja na celu ułatwić rodzicom postępowanie i zapobiec dodatkowemu przemieszczaniu się po mieście.

Zgodnie z harmonogramem wnioski należy wypełnić w systemie elektronicznym w terminie 20-25 marca. Należy je następnie wydrukować, podpisać, dołączyć niezbędne załączniki i wysłać za pomocą systemu rekrutacji. Nie składamy wniosków osobiście w placówce pierwszego wyboru, jak było do tej pory!

W związku z tym, że obecna sytuacja może utrudniać zdobycie dodatkowych dokumentów wymaganych w rekrutacji, przyjęliśmy dodatkowe rozwiązania.

· zaświadczenie o zatrudnieniu: na tym etapie rekrutacji będziemy honorować również oświadczenia o zatrudnieniu, a także dokumenty w formie mejli lub skanów zaświadczeń z zakładów pracy – odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć w późniejszym terminie.
· zaświadczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego: będziemy honorować także skan zaświadczenia lub oświadczeniem o tym, że dziecko jest w trakcie uzyskiwania odpowiednich dokumentów – odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć w późniejszym terminie.
· zamieszkanie we Wrocławiu: nie ma konieczności uzyskiwania zaświadczeń o zameldowaniu z biura meldunkowego. Prosimy o nie przychodzenie w tej sprawie do urzędu.

· wydawanie haseł dla kandydatów, którzy chcą zmienić przedszkole: hasła będą wydawane za pośrednictwem adresu e-mail oraz rozmowy telefonicznej

Komisje rekrutacyjne w czasie analizy dokumentów będą mogły prosić o okazywanie dodatków dokumentów gdy informacja w oświadczeniu nie będzie zgodna z informacjami zawartymi w naszych bazach danych.

Film - jak wprowadzić wniosek:

https://youtu.be/J39Md49aCNM

Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/

 

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji pochodzą ze strony 
https://www.wroclaw.pl/rekrutacja-elektroniczna-do-szkol-i-przedszkoli-informacje

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 20 marca 2020 r. Rekrutacja do oddziałów zerowych odbędzie się na takich samych zasadach, jak rekrutacja do przedszkoli.

Rodzice mają czas na złożenie wniosków do 25 marca 2020 r. W tym samym terminie rodzice muszą złożyć w przedszkolu I wyboru wniosek rekrutacyjny, wygenerowany i pobrany z elektronicznego systemu rekrutacji. Podobnie jak w poprzednich latach, kandydat może ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do 3 przedszkoli.

Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2014–2017, zamieszkujące we Wrocławiu. Liczbę miejsc dla poszczególnych grup wiekowych określa dyrektor przedszkola.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpi 23 kwietnia 2020r., a ostatecznych list dzieci przyjętych do placówek w dniu 4 maja 2020 r.

Kolejność dokonywania zgłoszeń w elektronicznym systemie rekrutacji nie ma znaczenia. Ważne, aby zarejestrować dziecko w systemie rekrutacyjnym oraz dostarczyć wymagane dokumenty do placówki I wyboru w dniach 20-25 marca 2020 r.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą dysponowały wolnymi miejscami, odbędzie się również z wykorzystaniem systemu informatycznego na tych samych zasadach, co rekrutacja podstawowa (te same kryteria oraz dokumenty je poświadczające).

Od 15 czerwca do 16 czerwca 2020 r. rodzice będą mogli złożyć wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji. W ofercie pojawią się przedszkola, które dysponować będą wolnymi miejscami. Pobrany i uzupełniony wniosek z elektronicznego systemu rekrutacji musi zostać złożony do przedszkola I wyboru we wcześniej wskazanym terminie.

23 czerwca 2020 r. zostanie ogłoszona listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w rekrutacji uzupełniającej, a 29 czerwca 2020 r. placówki upublicznią lista dzieci przyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

 

 

[pobierz] 0.1 MB przedszkola-harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – PDF

[pobierz] 0.1 MB przedszkola-kryteria-rekrutacji-do-przedszkoli-i-o

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – PDF

[pobierz] 0.2 MB przedszkola-zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-odd

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – PDF

[pobierz] 0.1 MB przedszkola-oddzialy-przedszkolne-w-szkolach-podst

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – PDF