O przedszkolu


 

Drodzy rodzice!

 

Przedszkole nr 11 jest otwarte w godzinach 6:30- 17:00

Dzieci przyprowadzamy do godz. 8:30, odbieramy do godz. 16:55

Spóźnienia zgłaszamy do godz. 8:30 dzwoniąc pod numer 717831460

 

Przedszkole nr 11 we Wrocławiu rozpoczęło swą działalność w listopadzie 2009r.

Wchodzi w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 15 usytuowanego przy ulicy Stanisławowskiej 38-44.

 

Jest placówką publiczną, położoną w dogodnym miejscu i w bezpiecznej odległości od ruchliwej drogi. Pracuje w oparciu o program „Razem w przedszkolu” wyd. WSiP pod redakcją Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej. W swojej ofercie posiada:

 • 8 sal dydaktycznych dla dzieci;
 • aulę przeznaczoną na uroczystości, przedstawienia a także zajęcia ruchowe;
 • catering żywieniowy w godzinach 8.00- 14.00
 • zajęcia dodatkowe nieodpłatne:
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • zajęcia z logopedą
  • religia;
  • gimnastyka korekcyjna
  • język obcy

Ogród przedszkolny wyposażony w liczny sprzęt do zabaw oraz bogatą roślinność.

Dla naszych przedszkolaków organizujemy:

 • uroczystości świąteczne;
 • imprezy okolicznościowe;
 • teatrzyki;
 • wycieczki;
 • przedstawienia dla dzieci i rodziców;
 • urodziny dzieci w swoich grupach;
 • pasowanie na przedszkolaka.

Misją naszego przedszkola jest wszechstronny rozwój dziecka ze zwróceniem szczególnej uwagi na jego potrzeby, aspiracje oraz potencjał.

Celem naszej pracy dydaktycznej i wychowawczej jest stworzenie dziecku optymalnych warunków do rozwoju i do osiągnięcia gotowości szkolnej, by już nie jako dziecko, lecz jako uczeń- z plecakiem wiedzy i doświadczeń stawił czoło szkolnej rzeczywistości.
Wykorzystujemy różnorodność metod i technik w pracy z dziećmi, jesteśmy otwarci na nowe doświadczenia i wyzwania.
Oddajemy dzieci w ręce wykwalifikowanej, troskliwej i opiekuńczej kadry pedagogicznej.
Jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci, dbamy o ich zdrowie, wygodę i dobre samopoczucie.
Współpracujemy z rodzicami prowadząc konsultacje, zebrania i organizując imprezy dla dzieci i rodziców.

Rozbudzamy w dzieciach ciekawość poznania świata i zaspokajamy ich potrzeby.

W ramach współpracy ze szkołą podstawową prowadzimy wolontariat dzieci klas 4-6 w grupach przedszkolnych. Dysponujemy dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi oraz ogrodem z bezpiecznym placem zabaw i różnymi gatunkami roślin. Wychodzimy do ogrodu przedszkolnego, gdy tylko pozwala nam na to pogoda. Dbamy o atmosferę życzliwości i wzajemnej pomocy. Dbamy o czystość i porządek naszego przedszkola.

 

 

Zapraszamy :)