Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna


W skład Zespołu ds. Pomocy Psychologiczo-Pedagogicznej w Przedszkolu nr 11 wchodzą:

Lider Zespołu: Agnieszka Łazarska

Członkowie: Ewa Kempanowska

              

 

 

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 we Wrocławiu.

 

Adres:

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
ul. Jemiołowa 59
53- 426 Wrocław
telefon: 71-798 68 30 w. 100

 

Poradnia jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 d0 18.00, w piątki od 8.00
do 17.00.