Konkurs aktywności ruchowej pt. „ Dużo ruchu w domu mam, ćwiczę, tańczę, gram!”
TERMIN REALIZACJI: Kwiecień – Maj

TERMIN WYSŁANIA PRAC: do 17.05.2020r. na jeden z poniższych adresów e-mail: mpalkowska2603@edu.wroclaw.pl, natrup9108@edu.wroclaw.pl

ORGANIZATORZY KONKURSU: Martyna Pałkowska i Natalia Rupocińska

FORMA REALIZACJI: Zdjęcie, filmik, plakat, praca plastyczna

 

REGULAMIN:

1. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci wieku 3 -6 lat wraz z Rodzicami
2. Przedmiotem konkursu jest nagranie filmiku, zrobienie zdjęć, wykonanie plakatu bądź pracy plastycznej nawiązującej do tematu;
3. Dla zwycięzców oraz osób wyróżnionych organizatorzy konkursu przewidują dyplomy i nagrody;
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych;
5. Ocenie będzie podlegać pomysłowość i zgodność z tematem;
6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25.05.2020r.